4D ultrasound

Kategoria: 

Jest to technika animacji obrazów 3 D – daje efekt ruchomego obrazu.