Co dzieje się z falą ultradźwiękową w organizmie?

Kategoria: 

Fala ultradźwiękowa ulega zjawisku pochłaniana (zamienia na ciepło), załamania (uginania, podobnie jak soczewka ugina falę świetlną), rozpraszania i odbicia.
Ultradźwięki są rozpraszane przez gazy, zaś w ośrodkach o dużej gęstości pochłaniane. Utrudnieniem jest też tkanka tłuszczowa, która tłumi fale dźwiękowe. Obraz staje się wtedy mniej wyraźny.