Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie?

Kategoria: 

Całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi gdy fala padająca na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.
W diagnostyce ultrasonograficznej całkowite wewnętrzne odbicie występuje często np. na granicy kamienie nerkowe – miąższ nerek i stanowi istotny element interpretacji obrazu USG.
Kamienie w nerce, pęcherzyku żółciowym silnie błyszczą, odbijają bowiem całą energię akustyczną. Za kamieniami zaś występuje charakterystyczny tzw. "cień akustyczny" ponieważ poza strefę całkowitego wewnętrznego odbicia nie transmituje się żadna energia ruchu falowego.