Co to jest efekt osłabienia fali?

Kategoria: 

Osłabienie fali jest to spadek jej natężenia w czasie propagacji przez ośrodek.
Osłabianie fali USG w tkance miękkiej wynosi średnio 0,8dB/cm/MHz. Dla wyższych częstotliwości osłabianie będzie miało w przybliżeniu proporcjonalnie większe wartości.