Co to jest efekt załamania fali?

Kategoria: 

Efekt załamania fali powstaje jeżeli fala pada na granicę dwóch ośrodków o różnych prędkościach propagacji, pod kątem różnym od normalnego.

 

Rycina przedstawiająca załamanie fali dźwiękowej

 

C1, C2 - ośrodki o różnych prędkościach propagacji

φ1 – kąt padania
φ2 – kąt odbicia

 

Ponieważ prędkość dźwięku w tkankach miękkich jest względnie stała (maksymalne odstępstwa od średniej prędkości wynoszą ok. 5%), zjawisko załamania zazwyczaj nie stanowi dużego problemu w ultrasonografii. Dla małych kątów padania fale akustyczne rozchodzą się praktycznie bez zmiany kierunku, pomimo wielokrotnego przechodzenia przez granicę między różnymi strukturami tkankowymi.