Co to jest fala podłużna?

Kategoria: 

Fala podłużna jest to fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.