Co to jest fala ultradźwiękowa?

Kategoria: 

Fala ultradźwiękowa jest to fala akustyczna o swoistej częstotliwości. Fale akustyczne są falami zagęszczania/rozrzedzania; cząsteczki ulegają zagęszczaniu i rozpraszaniu w kierunku rozchodzenia się fali w ośrodkach sprężystych (powietrze, woda, ciała stałe). Zakres częstotliwości fal ultradźwiękowych wynosi 16/20 kHz do ok. 800 MHz. Zakres fal dźwiękowych słyszalnych dla człowieka obejmuje od 16 – 20 Hz do 16 kHz lub nawet (u ludzi bardzo młodych) 20 kHz. Zakres fal ultradźwiękowych wykorzystywanych w prezentacji B obejmuje częstotliwości 2 – 15 MHz; częstotliwości dopplerowskie są nieco niższe. W badaniach USG oka i skóry wykorzystuje się częstotliwości dochodzące do 80-100 Mhz.