Co to jest impedancja akustyczna?

Kategoria: 

Impedancja akustyczna (Z) – jest miara stopnia przechodzenia ultradźwięków przez tkanki i zależy od:

  • gęstości ośrodka (ρ)
  • prędkość propagacji fali ultradźwiękowej poprzez medium (c)

Z = ρ * c