Co to jest niedostosowanie impedancji akustycznej?

Kategoria: 

Niedostosowanie impedancji akustycznej to duża różnica w impedancji akustycznej na granicy ośrodków (powietrze – woda, tkanki miękkie – kości), co w praktyce tworzy nieprzeniknioną barierę dla ultradźwięków.