Co to jest prezentacja A?

Kategoria: 

Prezentacja A (ang. amplitude) jest oparta na amplitudzie echa. Jest to najprostszy typ obrazowania ultradźwiękowego. Prezentacja ta polega na wyświetleniu wartości chwilowych odbieranego sygnału USG w funkcji czasu. Do uzyskania obrazów w prezentacji A wystarczy głowica USG z pojedynczym kryształem piezoelektrycznym, nadająca impuls pobudzający i odbierająca powstające w ośrodku badanym echa. Obraz taki ma szerokość zaledwie jednego woksela. Określana jest zależność głębokości i echogeniczności.
Prezentację A stosuje się praktycznie tylko w okulistyce.