Co to jest prezentacja B?

Kategoria: 

Prezentacja B (B-mode), czyli prezentacja jasności (ang. brightness), jest to technika umożliwiająca uzyskanie dwuwymiarowego obrazu na ekranie aparatu USG, gdzie jasność każdego piksela jest proporcjonalna do amplitudy echa. Powstaje ono z określonej liczby prezentacji A, obrazowanych jedna obok drugiej. Może być wykorzystana do badania narządów nieruchomych, np. narządów jamy brzusznej, szyi, głowy.