Co to jest ultrasonografia?

Kategoria: 

Ultrasonografia jest to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu (tkanek i narządów, przestrzeni płynowych) przy pomocy fali ultradźwiękowej, w wyniku odbicia części fal ultradźwiękowych na granicy ośrodków.