Co to jest zjawisko rozproszenia?

Kategoria: 

Zjawisko rozproszenia zachodzi, gdy przeszkoda rozpraszająca jest mniejsza od długości fali (wymiar obiektu << λ) - tzw. zakres Rayleigha.    Odgrywa istotną rolę w rozróżnianiu narządów i tkanek na obrazach sonograficznych. Wewnętrzna struktura tkanek jest niejednorodna zarówno w zakresie organizacji, jak i przestrzennego układu komórek. Powoduje to, że amplituda, ukształtowanie i rozkład przestrzenny echa zależą od natury i stanu badanej tkanki. Wiele zmian patologicznych ma strukturę różną od tkanek prawidłowych. Ponieważ różnice gęstości tkanek miękkich są niewielkie, istotną rolę powinny odgrywać różnice w ich elastyczności. Spośród wszystkich tkanek największą wartość współczynnika sprężystości wykazują włókna kolagenowe tkanki łącznej. Dlatego np. większa amplituda sygnałów echa z marskiej wątroby może być przypisana obecności w niej kolagenu.
Zjawisko rozproszenia ma podstawowe znaczenie w pomiarach dopplerowskich przepływu krwi.