Co to jest związana z głębokością kompensacja wzmocnienia czasu czy też kompensacja czasowo-amplitudowa (TGC)?

Kategoria: 

Ponieważ fale ultradźwiękowe są w znacznym stopniu pochłaniane przez ludzkie tkanki, energia powracającego echa z tkanek głębiej położonych jest o wiele słabsza w porówaniu do sygnału z tkanek położonych bliżej głowicy. Chcąc utrzymać ten sam poziom sygnału przez cały czas odbioru ech, nawet z najgłębszych struktur, należy systematycznie powiększać wzmocnienie toru.
Regulacja ta nosi nazwę TGC (od Time Gain Control).
Osłabianie ultradźwięków w różnych tkankach jest różne, nie jest więc możliwe automatyczne programowanie TGC.