Czy każda fala ciśnieniowa tworzy obraz?

Kategoria: 

Nie. Każda fala ciśnieniowa tworzy tylko jedną pionową linię obrazu. Każdy obraz składa się z wielu linii pionowych. Linie te w zależności od głowicy mogą albo być ułożone równolegle, albo tworzyć wachlarz.