Dlaczego ultradźwięki nie przechodzą przez powietrze? Dlaczego ultradźwięki nie przechodzą przez kość?

Kategoria: 

Fala ultradźwiękowa rozchodzi się, oczywiście, zarówno w powietrzu jak i w kościach, jednak zachodzi tutaj zjawisko niedostosowania impedancji akustycznej na granicy powietrze – woda oraz tkanki miękkie – kości, co powoduje prawie całkowite odbicie fali ultradźwiękowej na granicy tych ośrodków.

Natężenie fali przechodzącej zleży od współczynnika transmisji (T).

T = 1 - R                   (R - współczynnik odbicia)

 

Współczynnik odbicia na granicy ośrodków:  R               
 tkanka miękka - powietrze  0,99
 tkanka miękka - płuca  0,52
 tkanka miękka - kość  0,43

 

Dla porównania:

 

Współczynnik odbicia na granicy ośrodków:  R               
 tkanka tłuszczowa - wątroba  0,0079
 tkanka miękka – tkanka tłuszczowa  0,0069
 tkanka miękka - mięśnie  0,0004