Gdzie wytwarzane są fale ultradźwiękowe w aparacie ultrasonograficznym?

Kategoria: 

Fale ultradźwiękowe w aparacie ultrasonograficznym są wytwarzane i emitowane oraz odbierane w głowicy ultradźwiękowej, a więc tej części aparatu, którą bezpośrednio przykłada się do skóry (powłok) badanego, lub wykorzystując naturalne otwory ciała, np. przełyk, odbytnica, pochwa, wprowadza się jak najbliżej badanego narządu.