Jak działa aparat ultrasonograficzny?

Kategoria: 

Do głowicy aparatu ultrasonograficznego przesyłany jest krótki impuls elektryczny, który generuje impuls fal ciśnieniowych. Impuls ten jest krótki, trwa bowiem zaledwie kilka cykli. Fala ciśnieniowa rozchodzi się w tkankach, oddalając się od głowicy. Tkanki pochłaniają, rozpraszają, odbijają i załamują czoło fali. Fale odbite zdążają z powrotem ku głowicy (ponownie ulegając zjawisku pochłania, rozpraszania, odbicia i załamania). Głowica przełącza się na tryb odbiorczy i w chwili, gdy odbiera fale dźwiękowe, zamienia je na impulsy elektryczne. Po upływie określonego czasu głowica przestaje odbierać fale dźwiękowe i wysyła następną falę ciśnieniową.