Jak opisuje się fale ultradźwiękowe?

Kategoria: 

Fale ultradźwiękowe opisuje się, uwzględniając ich częstotliwość, pulsację, prędkość, długość, okres drgań, impedancję akustyczną, moc i natężenie.