Jak rozchodzą się fale ultradźwiękowe w ciele człowieka?

Kategoria: 

Fale akustyczne mogą rozchodzić się w przestrzeni w postaci fal podłużnych lub poprzecznych. Ciało człowieka, z wyłączeniem szkieletu, jest traktowane w fizycznym opisie ultrasonografii jako płyn, w którym mogą rozchodzić się jedynie fale podłużne. Fale obu rodzajów rozchodzą się natomiast w tkance kostnej, która musi być traktowana jako ciało stałe; rutynowej diagnostyki USG nie stosuje się w badaniach kośćca.