Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali?

Kategoria: 

Częstotliwość * długość fali = prędkość dźwięku. Przy danej prędkości dźwięku wielkości te są odwrotnie proporcjonalne (wzrost częstotliwości powoduje zmniejszenie długości fali, i odwrotnie). Prędkość rozchodzenia się ultradźwięków jest wielkością charakterystyczną dla danego ośrodka (tkanki), dlatego przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego zmienia się tylko długość fali – częstotliwość jest określona przez źródło i jest wartością stałą.