Jaka jest zależność między częstotliwością a rozdzielczością przestrzenna?

Kategoria: 

Fale o wyższej częstotliwości cechują się mniejszą długością. Fale krótsze mają lepszą zdolność rozróżnienia blisko położonych punktów odbicia. Fale wyższej częstotliwości mają w związku z tym lepszą rozdzielczość przestrzenną, mniejszą zaś zdolność penetracji.