Jakie są jednostki częstotliwości, długości fali i prędkości dźwięku, natężenie fali?

Kategoria: 
  • Częstotliwość (f) = cykl/s (herc, Hz)
  • Długość fali (λ) = odległość przebyta w czasie jednego pełnego cyklu.
  • Prędkość propagacji fali dźwiękowej (c) jest zależna od gęstości tkanki ρ i jej sprężystości objętościowej E, więc w różnych ośrodkach jest inna. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w bilogicznych tkankach miękkich waha się między 1480 a 1580 m/s. Średnia prędkość dla tkanek miękkich wynosi 1540 m/s i jest wartością odniesienia dla systemu pomiarowego w aparacie ultrasonograficznym. Prędkość ta jest znacznie wyższa w kości – 4080 m/s, natomiast niższa w powietrzu – 330 m/s.
  • Natężenie – jest to ilość energii, przenoszonej przez falę akustyczną, padającą na jednostkową powierzchnię prostopadłą do kierunku rozchodzenia się fali, w jednostce czasu. Jednostką natężenia dźwięku w układzie SI jest W/m2.