Wybór głowicy

Kategoria: 

Nowoczesne głowice umożliwiają zmianę częstotliwości, jednakże w ściśle określonym zakresie np. w niektórych głowicach brzusznych można używać częstotliwości 3,5 MHz - 5 MHz, a w niektórych głowicach liniowych 10 MHz - 14 MHz. Regulacja tym parametrem pozwala zmieniać głębokość badanych struktur.

 

Generalnie im większa częstotliwość, tym mniejsza jest penetracja w głąb. Dlatego dużych częstotliwości rzędu 10 MHz - 15 MHz używa się do badania struktur płytko położonych (tarczyca, piersi, węzły chłonne).

Z kolei im mniejsza częstotliwość, tym większa penetracja fal ultradźwiękowych w głąb. Dlatego małe częstotliwości z zakresu ok 3,5 MHz - 5 MHz używane są do badania struktur położonych głębiej (narządy jamy brzusznej).

 

Tak więc wybór głowicy zależy od badanego narządu. W pewnych sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest zmiana głowicy podczas badania. Na przykład, aby lepiej zobrazować zmianę płytko położoną podczas badania jamy brzusznej, można zmienić głowicę brzuszną na głowicę liniową o najmniejszej częstotliwości i największej głębokości tym samym uzyskując obraz w wyższej rozdzielczości.

 

W większości aparatów USG możliwe jest wybranie fabrycznie zainstalowanego programu określającego takie parametry jak np. liczbę ognisk, jasność, skalę szarości.

Warto pamiętać o tym ułatwieniu. Na przykład przy stosowaniu głowicy brzusznej włączyć program Abdomen, a dla głowicy liniowej program Small parts (m.in. do oceny tarczycy).