Wzywanie pomocy

Zadzwoń na Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999) lub Numer Alarmowy (112).

 

1. Przedstaw się.
2. Powiedz co się wydarzyło i jakie są zagrożenia (wypadek, wypadek masowy, pożar, nagłe zachorowanie).
3. Podaj dokładnie jak to tylko możliwe miejsce zdarzenia, ewentualnie najdogodniejszą drogę dojazdu.
4. Podaj ilość poszkodowanych.
5. Podaj stan poszkodowanego/poszkodowanych: czynności życiowe, widoczne urazy, wiek (orientacyjnie), dodatkowe informacje (np. kobieta w ciąży).
6. Zgłoś niebezpieczeństwa (np. zerwane przewody wysokiego napięcia, obecność toksycznych substancji) i ewentualną potrzebę interwencji innych służb.
7. Nie odkładaj słuchawki, dopóki dyspozytor o tym nie zadecyduje.

 

Według najnowszych wytycznych ERC z 2010r. Dyspozytor powinien być przeszkolony w zakresie zbierania informacji od osób wzywających pomocy zgodnie z precyzyjnym protokołem, umożliwiającym rozpoznanie ewentualnego zatrzymania krążenia na podstawie utraty przypomności oraz zaburzeń oddychania.

Protokół ten powinien także zawierać wskazówki umożliwiające dyspozytorowi przekazanie świadkowi zdarzenia telefonicznej instrukcji wykonywania uciśnięć klatki piersiowej.