Zjawisko obserwowane dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali. Źródło jak i obserwator mogą być w dowolnym ruchu, efekt Dopplera wywołują wtedy jedynie składowe prędkości źródła i obserwatora równoległe do prostej łączącej źródło z obserwatorem.
Częstotliwość dźwięku emitowanego przez obiekt poruszający się w kierunku innego obiektu wzrasta, maleje zaś, gdy obiekt oddala się.

Aktualizowany: 06/03/2015 - 22:57